Rekvizīti
                   
paraugu izstādes
rekvizīti
  Vienotais reģ. Nr.:
PVN maks. reģ. Nr.:
      40103271431
LV40103271431
         
  Juridiskā adrese:   SIA "Elaks plus"
Mazā Rencēnu iela 10, Rīga, LV-1073, Latvija
     
      CITADELE BANKA AS
         
      PARXLV22          
  konta Nr.:   LV23PARX0016323303333